Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

differ societies from each other

Toplumları birbirinden ayırmak

Cümlede kullanım:

Only their particular historicities differ societies from each other.

(Sadece kendine özgü tarihleri toplumları birbirinden ayırır.)
Translate »