Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

deviation from the ancient culture

Eski kültürden sapma

Cümlede kullanım:

The Pashas in question adopted the most superficial parts of European culture. Simply, this was a clear deviation from the ancient culture of the Ottoman Empire.

(Söz konusu Paşalar Avrupa kültürünün en yüzeysel kısımlarını benimsedi. Basitçe, bu Osmanlı İmparatorluğu’nun eski kültüründen açık bir sapmaydı.)
Translate »