Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

desecuritization

Güvenlik önlemini kaldırma, güvelikleştirmeyi kaldırma

Cümlede kullanım:

Desecuritization means that shifting an issue out of the realm of securitization and emergency politics back into the realm of ‘normal’ political or technical debate.

(Güvenlik önlemini kaldırma, meseleyi güvenlikleştirme ve acil durum politikası alanından yeniden ‘normal’ siyasi veya teknik tartışma alanına almak anlamına gelir.)
Translate »