Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

derive from

den sağlamak, den temin etmek

Cümlede kullanım:

France derives 80 percent of its electricity production from nuclear energy, and it takes a large part of its uranium needs from “French Africa” countries such as Niger, Mali, Gabon and the Central African Republic

(Fransa elektrik üretiminin yüzde 80’ini nükleer enerjiden sağlıyor ve uranyum ihtiyacının büyük bir bölümünü Nijer, Mali, Gabon ve Orta Afrika Cumhuriyeti gibi “Fransız Afrikası” ülkelerinden temin ediyor.)
Translate »