Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

degree to which individuals to be successful

Bireylerin başarılı olma derecesi

Cümlede kullanım:

In this life, the degree to which individuals to be successful is measured by the number of friends they have made.

(Şu hayatta, bireylerin başarılı olma derecesi, edindikleri dost sayısıyla ölçülür.)
Translate »