Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

defined territory

Tanımlanmış bölge, sınırları çizilmiş bölge

Cümlede kullanım:

“Defined territory” implies that the borders of a state are properly identified and ascertained and that their inviolability is stressed and protected by the community of states. 

(“Tanımlanmış bölge”, bir devletin sınırlarının doğru bir şekilde tanımlandığını ve tespit edildiğini ve dokunulmazlıklarının devletler topluluğu tarafından vurgulandığını ve korunduğunu ima eder.)
Translate »