Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

defensive realism

Savunmacı realizm

Cümlede kullanım;

Defensive realism is a form of structural realism that views states as ‘security maximizers’, placing the desire to avoid attack.

(Savunmacı realizm, devletleri ‘güvenlik maksimizatörleri’ olarak gören ve saldırıdan kaçınma arzusunu ortaya koyan bir yapısal realizm biçimidir.)
Translate »