Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

defensive activities

Önleyici aktiviteler

Cümlede kullanım:

NGOs try to raise awareness about problems arising in areas such as the environment and human rights between states and other actors through preventive activities.

(STK’lar önleyici aktivitelerle, devletler ve diğer aktörler arasında çevre ve insan hakları gibi alanlarda ortaya çıkan sorunlar hakkında farkındalık oluşturmaya çalışır.)

Önleyici aktiviteler, sivil toplum kuruluşlarının(STK’ların), genellikle değişen koşullar karşısında yeni politikalar ve gündemler geliştirmeye yönelik faaliyetlerini ifade eder.

Önleyici aktiviteler, karar vericilere antlaşmalar ve sözleşmeler hakkında bilgi verilmesini, uluslararası anlaşmalar hakkında, kendi dillerinde yardımcı olmalarını ve bazı durumlarda kamuoyunun desteğini almayı içerir.

Translate »