Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

deconstruct

Bir konuda daha önceden ortaya atılan iddiaları kabul etmeyerek onları yeniden yapılandırmak.

Cümlede kullanım:

Postmodern feminism attempts to deconstruct realist interpretations of International Relations in order to uncover the concealed yet existent influences of gender. 

(Postmodern feminizm, cinsiyetin gizlenmiş ancak var olan etkilerini ortaya çıkarmak için Uluslararası İlişkiler’in realist (gerçekçi) yorumlarını yediden yapılandırmaya çalışır.)
Translate »