Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

decolonization

Dekolonizasyon, koloniye bağımsızlığını verme, koloniden çekilme.

Cümlede kullanım:

The term “decolonization” emerged by using anti-colonial ideology and by hampering colonial power.

(“Dekolonizasyon” terimi, sömürgecilik karşıtı ideolojinin kullanılması ve engelleyici sömürgeci güç ile ortaya çıktı.)
Translate »