Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

decision-making mechanism

Karar alma mekanizması

Cümlede kullanım:

The decision-making mechanism of the WTO is implemented by the consensus of member states.

(DTÖ’nün karar alma mekanizması üye ülkelerin fikir birliği ile uygulanmaktadır.)
Translate »