Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

decision making body

Karar organı

Cümlede kullanım:

The highest decision making body of the World Trade Organization is the Ministerial Conference which meets regularly every two years.

(Dünya Ticaret Örgütü’nün en yüksek karar organı iki yılda bir düzenli olarak toplanan Bakanlar Konferansıdır.)
Translate »