Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

debt crisis

Borç krizi.

Cümlede kullanım:

A debt crisis occur when the debtor cannot fulfill his/her obligations (interest and principal payment) on time and a need shows up to restructure the debt.

(Borçlu, borçlarını (faiz ve anapara ödemesi) zamanında yerine getiremediğinde ve borcun yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç duyulduğunda bir kriz meydana gelir.)
Translate »