Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

dairy products

Mandıra veya süt ürünü.

Cümlede kullanım:

Agricultural and dairy products are the most common product groups where export subsidies are implemented.

(Tarım ve süt ürünleri, ihracat sübvansiyonlarının uygulandığı en yaygın ürün gruplarıdır.)
Translate »