Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

current of thought

Düşünce akımı

Cümlede kullanım:

The current of thought Ottomanism expressed as İttihad-ı Osmani, was born to provide the integrity of the remaining land of Ottoman Empire and to prevent its disintegration.

(İttihad-ı Osmani olarak ifade edilen Ottomanizm düşünce akımı, Osmanlı İmparatorluğu’nun kalan topraklarının bütünlüğünü sağlamak ve dağılmasını önlemek için doğdu.)
Translate »