Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

curb the ambitions

Duyguları dizginlemek, duyguları gemlemek, hırsları engellemek

Cümlede kullanım:

For the Balance of Power in the world, all States have to curb their hegemonic ambitions.

(Dünyadaki Güç Dengesi için, bütün Devletler hegemonik hırslarını engellemek zorundadır.)
Translate »