Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

cultural violence

Kültürel şiddet

The cultural violence shows its existance in the form of nationalism, racism, sexism, Islamophobia, xenophobia, and discrimination in the society.

(Kültürel şiddet varlığını milliyetçilik, ırkçılık, cinsiyetçilik, İslamofobi, yabancı düşmanlığı ve toplumda ayrımcılık şeklinde gösterir.)
Translate »