Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

critical security approach

Kritik güvenlik yaklaşımı

Cümlede kullanım:

The critical security approach conceives threats as socially-constructed notions.

(Kritik güvenlik yaklaşımı tehditleri sosyal olarak oluşturulmuş kavramlar olarak algılar.)

Feminist Güvenlik Çalışmaları, Kopenhag Okulu, Post-Yapısalcılık ve Yapılandırmacı Güvenlik Çalışmaları Kritik Güvenlik Yaklaşımı çatısı altında sıralanmaktadır.

Translate »