Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

craftsmen guild

Esnaf loncası

Cümlede kullanım:

Craftsmen who earned their living with small handicrafts, such as shoemaking, masonry, blacksmithing, carpentry, weaving formed their own organisation in the name of Craftsmen Guild during Ottoman era.

This Guild strictly was controlling the prices and the quality of the crafts. 

(Ayakkabıcılık, duvarcılık, demircilik, marangozluk, dokuma gibi küçük el sanatları ile hayatlarını kazanan esnaflar, Osmanlı döneminde Esnaf Loncası adında kendi organizasyonlarını oluşturdular.
Bu Lonca, ürünlerin fiyatlarını ve kalitesini sıkı sıkıya kontrol ediyordu.)
Translate »