Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

craftsmanship

Zanaatkârlık, ustalık

Cümlede kullanım:

The contribution of craftsmanship to industrial development can be confined to their labor skills unless they could not transform themselves into an industrial/ entrepreneurial class.

(Zanaatkârlığın endüstriyel gelişime katkısı, kendilerini endüstriyel / girişimci bir sınıfa dönüştüremedikleri sürece emek becerileri ile sınırlandırılabilir.)
Translate »