Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

Covenant of the League of Nations

Milletler Cemiyeti Sözleşmesi

Cümlede kullanım:

The Covenant of the League of Nations established after the First World War, required the States to apply methods of pacific settlement of disputes before going to war against each other.

(Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra oluşturulan Milletler Cemiyeti Sözleşmesi, Devletlerden, birbirlerine karşı savaşa girmeden önce, anlaşmazlıkların dostane yolla çözüm yöntemlerini uygulamalarını istemiştir.)
Translate »