Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

counter the threat

Tehdide karşı koymak

Cümlede kullanım:

NATO is an alliance of certain states to counter the threat of other states.

(NATO, bazı devletlerin diğer devletlerin tehdidine karşı koymak için bir ittifaktır.)
Translate »