Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

counter-reading strategy

Karşı okuma stratejisi

Cümlede kullanım:

Deconstruction as re-reading and counter-reading strategy, attempts to expose anomalies or inconsistencies in a given text.

(Yeniden okuma ve karşı okuma stratejisi olarak yapı çözümü, belirli bir metindeki anormallikleri veya tutarsızlıkları ortaya çıkarmaya çalışır.)
Translate »