Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

counter-measure

Karşı önlem

Cümlede kullanım:

When a State injured by a violation of its rights, it is entitled to react by infringing some obligations. This is called a counter-measure.

(Bir Devlet, haklarının ihlali nedeniyle zarar gördüğünde, bazı yükümlülükleri ihlal ederek tepki verme hakkına sahiptir. Buna karşı önlem denir.)
Translate »