Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

Council of Europe

Avrupa Konseyi

Cümlede kullanım:

Council of Europe: an international organization that parallels the European Union. It focuses on democracy, human rights and cultural exchange, and is best known for the European Convention on Human Rights. 

(Avrupa Konseyi: Avrupa Birliği ile paralellik gösteren uluslararası bir kuruluş. Demokrasi, insan hakları ve kültürel değişime odaklanır ve en iyi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile tanınır.)
Translate »