Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

cost leadership strategy

Maliyet liderliği stratejisi

Cümlede kullanım:

The focus of the cost leadership strategy is to reduce the costs of the business while maintaining quality. 

(Maliyet liderliği stratejisinin odağı, kaliteyi korurken işletmenin maliyetlerini azaltmaktır.)
Translate »