Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

cosmopolitanism

Kozmopolitlik

Cümlede kullanım:

Cosmopolitanism is the idea that all of humanity belongs to a single global community.

(Kozmopolitlik, tüm insanlığın tek bir küresel topluluğa ait olduğu fikridir.)

Kozmopolitizm, tüm insanlığın tek bir küresel topluluğa ait olduğu fikridir.

Her insan, kan bağı ve ırksal kökenleri ne olursa olsun, “akıl” yeteneği sayesinde dünya vatandaşı olarak görülür.

Kozmopolitizm bir tür dünya hükümeti gerektirebilir ya da uluslar ya da farklı ulusların bireyleri arasında daha kapsayıcı ahlaki, ekonomik ve / veya politik ilişkileri ifade edebilir.

Bununla birlikte, 19. yüzyılda Emperyalizm ve Milliyetçiliğin yükselmesi üzerine, kozmopolitizm, gerçekçi olmayan, ütopik bir vizyon olarak eleştirildi.

Translate »