Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

corruption

Yolsuzluk, rüşvet, irtikap

Cümlede kullanım:

A broad definition of corruption is the abuse of entrusted power for private gain.

(Yolsuzluğun geniş bir tanımı, özel menfaat için verilen gücün kötüye kullanılmasıdır.)
Translate »