Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

corporate social responsibility

Kurumsal sosyal sorumluluk

Cümlede kullanım:

CSR (Corporate Social Responsibility) refers to a view of corporations that assume a responsibility to pursue social goals in addition to profit maximization.

(Kurumsal Sosyal Sorumluluk, kâr maksimizasyonunun yanı sıra sosyal hedeflere ulaşma sorumluluğunu üstlenen şirketlerin görüşünü ifade eder.)
Translate »