Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

corporate identity

Kurumsal kimlik

Cümlede kullanım:

Corporate identity generates four basic interests: 1) physical security 2) predictability in relationships to the world 3) recognition as an actor by others 4) economic development.

(Kurumsal kimlik dört temel fayda üretir: 1-fiziksel güvenlik 2-dünya ile ilişkilerde öngörülebilirlik 3-başkaları tarafından aktör olarak tanınması 4-ekonomik kalkınma.)
Translate »