Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

Copenhagen School

Kopenhag Okulu. “Bölgesel güvenlik ” çalışmasıyla bilinen okul.

Cümlede kullanım:

The Copenhagen School is known for its work titled “Regional security complex”.

Kopenhag Okulu “Bölgesel güvenlik kompleksi” başlıklı çalışmasıyla tanınmıştır.

Kopenhag Okulu tarafından dile getirilen “bölgesel bir güvenlik kompleksi”nin dört bileşeni vardır. Bunlar, bölgesel sınırlar, bölgesel anarşik sistem, bölgedeki ülkeler arasındaki güç farklılıkları, dostluk ve düşmanlık kalıplarıdır.

Translate »