Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

contiguous zone

Bitişik bölge

Cümlede kullanım:

The contiguous zone is basically defined as the maritime zone that is “contiguous to and seaward of the territorial sea”.

(Bitişik bölge temel olarak “kara denizine bitişik ve denize doğru olan” deniz bölgesi olarak tanımlanmaktadır.)
Translate »