Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

containment theory

Çevreleme teorisi

Cümlede kullanım:

“Containment theory” is an article published by George Kennan that states  “application of counter-force at a series of constantly shifting geographical and political points, corresponding to maneuvers of Soviet policy” 

(“Sınırlama teorisi” George Kennan tarafından yayınlanan ve “Sovyet politikasının manevralarına karşılık, sürekli değişen coğrafi ve siyasi noktalarda karşı kuvvet uygulanmasını” ifade eden bir makaledir.)
Translate »