Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

contagious transnational effects

Bulaşıcı ulusötesi etkiler

Cümlede kullanım:

Coronavirus has a contagious transnational effects.

(Coronavirüsün bulaşıcı bir ulusötesi etkisi vardır.)
Translate »