Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

constitution

Anayasa

Cümlede kullanım:

The Constitution is the body of law that guarantees certain rights and freedoms to citizens and also regulates the main structure, powers and duties of the state.

(Anayasa, vatandaşlara belirli hak ve özgürlükleri garanti eden ve aynı zamanda devletin ana yapısını, yetkilerini ve görevlerini düzenleyen hukuk organıdır.)
Translate »