Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

consortia

Konsorsiyum

Cümlede kullanım:

Consortia, project-based ventures, are started by multiple partners to fulfill large-scale projects.

(Konsorsiyum, proje temelli girişimler, büyük ölçekli projeleri yerine getirmek için birden fazla ortak tarafından başlatılmaktadır.)
Translate »