Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

consider

Göz önünde bulundurmak, dikkate almak

Cümlede kullanım:

EU directives are instructions that all member states have to consider in their national legislation processes.

(AB direktifleri, tüm üye ülkelerin ulusal mevzuat süreçlerinde dikkate almaları gereken talimatlardır.)
Translate »