Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

connote

İfade etmek, anlamına gelmek, akla getirmek

Cümlede kullanım:

“Feminine society” connotes a society formed by the dominant women.

(“Kadınsı toplum”, baskın kadınların oluşturduğu bir toplumu ifade eder.)
Translate »