Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

conflict management

Çatışma yönetimi

Cümlede kullanım:

Conflict management is necessary steps to prevent existing violence from spreading with reactive measures. 

Çatışma yönetimi, mevcut şiddetin tepkisel önlemlerle yayılmasını önlemek için gerekli adımlardır.
Translate »