Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

confiscate

(Mala) el koymak, zaptetnek, müsadere etmek

Cümlede kullanım:

Since Ali violated the rules in traffic, the police officer has confiscated his driving license for 3 months.

Ali trafikte kuralları ihlal ettiği için, polis memuru ehliyetine 3 ay süreyle el koydu.
Translate »