Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

conciliation

Uzlaştırma

Cümlede kullanım:

The conciliation is a method of international dispute resolution.

(Uzlaştırma, uluslararası bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir.)
Translate »