Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

concessional instruments

İmtiyazlı araçlar.

Cümlede kullanım:

The lower income countries can be supported by the concessional instruments that are designed upon their special needs.

(Düşük gelirli ülkeler özel ihtiyaçları için tasarlanmış imtiyazlı araçlarla desteklenebilir.)
Translate »