Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

comply with the rules

Kurallara uymak

Cümlede kullanım:

Article 2/6 of the UN Charter emphasizes that even those states that are not members of the UN must comply with the Charter’s rules and norms on peace and security.

(BM Şartı’nın 2/6. Maddesi, BM üyesi olmayan devletlerin bile Şart’ın barış ve güvenlik kural ve normlarına uyması gerektiğini vurgulamaktadır.)
Translate »