Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

complex interdependence

Karmaşık karşılıklı bağımlılık

Cümlede kullanım:

Complex interdependence reflects the extent to which peoples and governments in the modern world are affected by what happens elsewhere, like outbreak of coconavirus in China.

(Karmaşık karşılıklı bağımlılık, modern dünyadaki halkların ve hükümetlerin, Çin’deki koronavirüs vakası gibi başka yerlerde olanlardan ne ölçüde etkilendiğini yansıtır.)
Translate »