Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

competitive strategy

Rekabetçi strateji

Cümlede kullanım:

Businesses pursue the competitive strategy in the market by offering unique and superior products and services.

(İşletmeler, benzersiz ve üstün ürün ve hizmetler sunarak pazardaki rekabet stratejisini takip ederler.)
Translate »