Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

compel

Zorlamak, icbar etmek, mecbur etmek, mecbur bırakmak, zorunlu kılmak

Cümlede kullanım:

Self-interests of states compels collective acts.

(Devletlerin kişisel çıkarları kolektif eylemleri zorunlu kılar.)
Translate »