Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

comparative advantages theory

Karşılaştırmalı üstünlükler teorisi

Cümlede kullanım:

 “Comparative advantages theory” suggests that states should produce and export those products which they can produce most efficiently, relative to other states.

(“Karşılaştırmalı üstünlük teorisi” devletlerin diğer devletlere göre en verimli şekilde üretebilecekleri ürünleri üretip ihraç etmelerini önermektedir.)
Translate »