Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

comparative advantage theory

Karşılaştırmalı üstünlükler teorisi.

Cümlede kullanım:

Turkey, in order to avoid the middle income trap, must apply the theory of comparative advantages in export.

(Türkiye, orta gelir tuzağından kurtulabilmesi için, ihracatta mutlaka karşılaştırmalı üstünlükler teorisini uygulamalıdır.)

David Ricardo tarafından ortaya atılmış teoridir.

Ricardo’nun karşılaştırmalı üstünlükler teorisine göre, devletler, diğer devletlere göre en verimli şekilde üretebilecekleri ürünleri üretip ihraç etmeleriyle ekonomik yönden gelişir ve varlıklarını sürdürebilirler.

Translate »