Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

common view

Ortak görüş, ortak düşünce

Cümlede kullanım:

German geopolitics encompasses different viewpoints of different geopolitical thinkers, but they share some common views. These common viewpoints have been respected in geopolitics science.

(Alman jeopolitiği, farklı jeopolitik düşünürlerin farklı bakış açılarını kapsar, ancak bazı ortak görüşleri paylaşırlar. Bu ortak bakış açılarına jeopolitik bilimde saygı duyulmuştur.)
Translate »