Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

commodity prices

Emtia(mal) fiyatları.

Cümlede kullanım:

Small nations cannot affect the world commodity prices.

(Küçük uluslar dünya emtia fiyatlarını etkileyemez.)
Translate »